ESPADA

ESPADA e.K. Alati za sečenje su na tržištu za industrijsko sečenje poznati više od 15 godina. Sečenje zasnovano na dugogodišnjem iskustvu na terenu postalo je dobro poznato, a sama kompanija postala specijalizirana za proizvodnju i prodaju mašinskih noževa.

Danas imaju širok asortiman proizvoda alata za sečenje i veliku stručnost i iskustvo keje rado prenose na svoje klijente.

Dugogodišnje iskustvo u mašinskom sečenju je obezbedilo preduzeću da postanu specijalizovani za proizvodnju i distribucija mašinskih lopatica.

Ovde možete pogledati katalog Espadinih proizvoda:

ESPADA

ESPADA e.K. Alati za sečenje su na tržištu za industrijsko sečenje poznati više od 15 godina. Sečenje zasnovano na dugogodišnjem iskustvu na terenu postalo je dobro poznato, a sama kompanija postala specijalizirana za proizvodnju i prodaju mašinskih noževa.

Danas imaju širok asortiman proizvoda alata za sečenje i veliku stručnost i iskustvo keje rado prenose na svoje klijente.

Dugogodišnje iskustvo u mašinskom sečenju je obezbedilo preduzeću da postanu specijalizovani za proizvodnju i distribucija mašinskih lopatica.

Ovde možete pogledati katalog Espadinih proizvoda: